zoeken
article main image
Gaan we doen

Uitvoeringsplan Energietransitie 2019-2020

3 Rotterdammers zijn het hier mee eens

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en gaan de klimaatdoelen uit het Parijs Akkoord halen. Helder, betaalbaar en concreet. Daarom zijn voor komend jaar begonnen met het Uitvoeringsplan Energietransitie 2019-2020, waarin we met 37 concrete doelen inzetten op reductie van onze uitstoot van broeikasgassen.

3 Rotterdammers zijn het hier mee eens
Duurzaamheid als groeimotor Dieke van Groningen