zoeken
Activiteiten

VVDx Talks Liberale Dialoog

detail iamge 22november
22 november 2022 20:00 Café De Stoep

De VVDx Talks van dinsdag 22 november wordt verzorgd door de werkgroep Liberale Dialoog. Speciale gast die avond is Patrick van Schie, directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD.Patrick zal het thema liberalisme in een theoretisch, academisch kader uiteenzetten. Daarna presenteert de werkgroep haar eerste gedachten over het vormgeven van een “liberale gereedschapskist” die we kunnen inzetten tijdens permanente en verkiezingscampagnes; praktisch en toepasbaar.Aanleiding voor de werkgroep Liberale Dialoog was de discussie in o.a. de VVD010 praatgroep en tijdens de ALV in augustus.Namens de werkgroep ben je van harte welkom om aanwezig te zijn en een bijdrage te leveren aan de “liberale gereedschapskist”. Graag tot de 22e!

WORD VVD'ER