zoeken
Nieuws

Camera’s: luister naar de Rotterdammer!

detail iamge

Dagelijks stroomt de mailbox van de Rotterdamse VVD vol met verzoeken van Rotterdammers die zich zorgen maken om de veiligheid in hun straat. Rotterdammers hebben zelf vaak goede ideeën hoe de wijk veiliger kan, door bijvoorbeeld gure donkere plekken te verlichten, preventief te fouilleren en camera’s op te hangen. Geef die wens van de Rotterdammers in de wijk een rol bij de beslissing die wordt genomen om camera’s te plaatsen.

De afgelopen jaren zijn op onveilige plekken in Rotterdam door de VVD meer camera’s opgehangen, deze collegeperiode al een stijging van 388 naar 420 stuks. Niet alleen de veiligheid zelf maar ook het gevoel van veiligheid in deze straten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. We zien bovendien dan de algehele veiligheid in Rotterdam toeneemt, maar dat dit achter blijft in bijvoorbeeld de wijken Bloemhof en Carnisse. 

We moeten dus scherp blijven op de veiligheid in Rotterdam en camera’s zijn een effectief middel om criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Bewoners trekken vaak bij de politiek aan de bel met het verzoek camera’s in hun straat of wijk te plaatsen om deze veiliger te maken. De Driehoek, waar de burgemeester namens de gemeente in zit, bepaalt helaas pas op basis van feiten achteraf of een camera noodzakelijk is. Vincent Karremans: “Dat moet anders, we moeten de wens van bewoners om camera’s te plaatsen beter en eerder kunnen betrekken bij de afweging om camera’s te plaatsen”. 


Misdaad mag niet lonen Vincent Karremans
WORD VVD'ER