zoeken
Nieuws

Geen lastenverzwaring voor de Rotterdammer.

29 september 2021
detail iamge

De Rotterdamse VVD is blij dat Rotterdammers de rekening van de crisis niet hoeven te betalen. Dat blijkt uit de begroting 2022, zoals die vandaag door het college werd gepresenteerd. Fractievoorzitter Lansink-Bastemeijer “De coronacrisis heeft al genoeg schade aangericht bij onze Rotterdammers en ondernemers. Ik ben blij dat we binnen het huishoudboekje voldoende ruimte hebben om de klappen op te vangen”.

De Rotterdamse VVD is blij met de grote investeringen die we doen in de buitenruimte met de grote 7 stadsprojecten. Lansink-Bastemeijer “We maken de stad gaver, geven een economische impuls en zorgen voor meer groen. De 7 stadsprojecten laten een ambitie zien die past bij de mentaliteit van onze stad: een stad die met opgestroopte mouwen sterker uit de crisis komt”.

 Met de begroting 2022 blijven we inzetten op een maximale bouwproductie, gericht op starters en middeninkomens en gecombineerd met maatregelen om Rotterdammers meer kans te geven op een woning. Zodat meer Rotterdammers die een huis kopen, daar ook echt gaan wonen. “We lopen als stad voorop in de manier waarop wij naar de woningmarkt kijken. Daar mogen we trots op zijn”, stelt Lansink-Bastemeijer.

De investeringen op gebied van veilig werpen hun vruchten af. Er zijn minder overvallen en inbraken in Rotterdam. Lansink-Bastemeijer: “Natuurlijk ben ik blij met dit resultaat, helaas zien we ook dat er verschuiving is naar excessief geweld. We moeten in blijven zetten op de aanpak van de Rotterdamse maffia en het wapengeweld moet onze voortdurende aandacht en inzet hebben en houden.”

Bouwen voor starters Pascal Lansink-Bastemeijer
WORD VVD'ER