zoeken
Nieuws

Ondernemers laten ondernemen

detail iamge

Rotterdam is een handelsstad. Het zaken doen zit in ons bloed. Ondernemers in alle soorten en maten zorgen voor aantrekkelijke winkelstraten, bruisende markten en innovatie. Deze lokale ondernemers bieden werk aan veel Rotterdammers. Juist in een stad die zo hard groeit hebben we lokale ondernemers hard nodig. Het is essentieel dat zij weer los kunnen.

Daarom willen we dat horecaondernemers een eerlijke kans krijgen om in 1,5-meteromstandigheden voldoende te verdienen. De Rotterdamse pleinen moeten voor terrasuitbreiding beschikbaar worden gemaakt. Waar mogelijk kunnen ook straten (deels) worden afgesloten. Op andere plekken willen we streven naar een verdubbeling van het aantal tafels. Boa’s moeten handhaven wanneer Rotterdammers bewust richtlijnen negeren, maar niet met een meetlint langs de tafels.

 

Veel ondernemers moeten grootscheepse aanpassingen doen om weer open te kunnen. Het ‘1,5-meter-proof’ maken van horeca kost geld. Voor horecabedrijven die door de sluiting van de afgelopen maanden in cashnood zitten moet een Horecafonds beschikbaar worden gesteld. Daaruit kunnen ze kortlopende kredieten krijgen om de noodzakelijke aanpassingen, zoals windschermen of extra overkapping, te financieren. 

Daarnaast moeten we de ruimte benutten die we hebben. Binnensporten is voorlopig gedeeltelijk nog niet toegestaan. Daarom verplaatsen sommige sport- en dansscholen zich naar de openbare ruimte buiten. De gemeente moet daar zoveel mogelijk ruimte voor scheppen, bijvoorbeeld door trottoirs en parkeerplaatsen daar tijdelijk voor beschikbaar te maken. 

 

We moeten nu voorkomen dan we weggooien waar we de afgelopen jaren keihard aan gewerkt hebben, de opbouw van een startup ecosysteem. De steunmaatregelen van de Rijksoverheid zijn lang niet voor alle veelbelovende startups voldoende. De gemeente moet ze samen met UP!Rotterdam en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij helpen. Bijvoorbeeld door ze voor te stellen aan investeerders of ervaren adviseurs die ze kunnen helpen. 

 

Leegstand is de grootste uitdaging voor de toekomst. We moeten leegstand voorkomen. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door waar mogelijk zelf (tijdelijk) eerlijke coronahuren af te spreken met ondernemers. Ook kan de gemeente gespreks- tafels organiseren met vastgoed en ondernemers, zodat daar afspraken gemaakt kunnen worden om de pijn van de coronacrisis eerlijk te verdelen. Grote leegstand over een jaar in Rotterdam laten we namelijk niet gebeuren.Ondernemersstad Rotterdam sterk tijdens corona Dieke van Groningen