zoeken
Nieuws

Hou startups en scale-ups overeind

detail iamge

Corona raakt ondernemend Rotterdam hard. Veel ondernemingen zien door de crisis inkomsten slinken. Rotterdamse bedrijven komen in de problemen en banen op de tocht. Daarom is het goed dat niet alleen de Rijksoverheid maatregelen neemt, maar dat ook de gemeente ondernemers waar mogelijk te hulp schiet.  

Een aantal typen bedrijven zoals kleine winkeliers, fysiotherapeuten, taxichauffeurs viel eerst buiten de boot. Ook voor de startups en scale-ups was er nog geen goede regeling beschikbaar. Sinds afgelopen week is voor deze groep ondernemers nu ook een overbruggingskrediet mogelijk. De startups en scale-ups zijn door hun afwijkende businessmodellen vaak kwetsbaar. Ze investeren in groei en innovatie, als de omzet opdroogt komt de toekomst van de bedrijven in gevaar en komt een relatief groot aantal Rotterdamse banen onder druk te staan. 

We hebben hier in Rotterdam meer dan 135 van dit soort beloftevolle bedrijven. Die startups en scale-ups zijn potentieel goed voor duizenden Rotterdamse banen en door hun innoverend vermogen strategisch van groot belang voor de stad. Zij zijn bovendien een belangrijke pull factor voor jong talent.

We willen ervoor zorgen dat het ecosysteem voor startups en scale-ups overeind blijft. Het is belangrijk dat de regelingen voldoende steun bieden en op tijd beschikbaar zijn voor deze ondernemers. Afgelopen week hebben we daarom aan de wethouder gevraagd om al het nodige te doen, zoals ook het verstrekken van noodkredieten aan levensvatbare startups en scale-ups, voor wie de nood te hoog is om op de landelijke regeling te wachten. De wethouder liet weten dat startups en scale-ups daarvoor voorlopig bij IQ terecht kunnen, de Regionale OntwikkelingsMaatschappij.

Ook hebben we de gemeente gevraagd om geen opdrachten te annuleren en opdrachten van startups en scale-ups naar voren te halen. Het is daarnaast van belang dat innovatiehub CIC overeind gehouden worden, zodat innovatieve ondernemers elkaar daar kunnen blijven vinden en straks de economische "rebound" zo soepel mogelijk kan plaatsvinden. De wethouder heeft toegezegd daartoe nauw met CIC en andere betrokkenen op te trekken.

We realiseren ons dat er ook nu nog onvoorziene problemen kunnen zijn. Daarom willen we voortdurend in contact blijven met ondernemers om ieder lek zo snel mogelijk in beeld te hebben. Heb je meer ideeën? Neem contact met ons op: fractie@vvdrotterdam.nl

Corona