zoeken
article main image
Gedaan

Onderzoek shisha-criminaliteit.

7 Rotterdammers zijn het hier mee eens

Begin 2020 waren er in Rotterdam 44 vergunde shishalounges. Shishalounges zijn de afgelopen jaren zeer negatief in het nieuws geweest. Uit een quickscan van de politie bleek toen dat er zich binnen de branche feiten voordoen die als crimineel te bestempelen zijn. Het was helaas niet duidelijk wat de omvang was van de criminele activiteiten en wie daar precies verantwoordelijk voor was. Schattingen van de politie lieten zien dat verder onderzoek geen ongenode gast was. Daarom verzocht Vincent Karremans om door kenniscentra op het gebied van criminologie een academische studie uit te laten voeren over criminele activiteiten in, rondom en door shishalounges. Aanvullend moest er nog een marktonderzoek komen. Die onderzoeken zijn nu uitgevoerd. 

De motie waarin Vincent Karremans om de onderzoeken vraagt is hier te lezen. 

7 Rotterdammers zijn het hier mee eens
Misdaad mag niet lonen Vincent Karremans
WORD VVD'ER