zoeken
article main image
Gedaan

Tegengaan overlast deelvervoer

6 Rotterdammers zijn het hier mee eens

De Rotterdammers zijn de rondslingerende deelfietsen op straat helemaal zat! Dankzij Dieke van Groningen zijn drie moties die inzetten op reductie van de overlast dat gepaard gaat bij het verder uitrollen van deelmobiliteit aangenomen. In de drie moties wordt gepleit voor duidelijke parkeerzones voor deelvervoer geïnspireerd op buitenlandse steden die met succes deelmobiliteit hebben ingevoerd. Ook het invoeren van passend beleid voor vierwielers zoals de LEV en het voorkomen dat Gemeente Rotterdam ondernemersrisico moet nemen. 

6 Rotterdammers zijn het hier mee eens
Doorrijden Dieke van Groningen