zoeken
Nieuws

Initiatiefnota: tegen discriminatie, voor gelijkwaardigheid

detail iamge

Wat is het probleem? 

In Nederland vindt discriminatie plaats. Dat is om allerlei redenen een probleem. Het is onrecht, en dat trekken we niet. Het ondermijnt gelijkwaardigheid, en aan gelijkwaardigheid hechten we als liberalen zeer. Het verslechtert gelijke kansen, en die vinden we als liberalen belangrijk. Het frustreert mensen, het leidt tot verbittering, tot polarisatie, het voedt populisme, en als grootste partij van Nederland en als grootste partij in de Rotterdamse coalitie hebben we de verantwoordelijkheid om dat te proberen te verminderen. 

 Wat gaan we eraan doen?

Allereerst gaan we er niet in mee dat racisme in Nederland alom tegenwoordig is. Het koloniale verleden leidt niet tot superioriteitsgevoelens. In het Nederland van vandaag vindt geen onderdrukking plaats, en het verwijderen van straatnamen of standbeelden leidt nergens toe. Volgens raadslid Tim Versnel is de gemiddelde Nederlander is over het algemeen genuanceerd in zijn of haar opvattingen en bereid naar de ander te luisteren.

 “Wat we wel moeten doen is erkennen dat er in Nederland te veel discriminatie plaatsvindt, en dat die discriminatie alle kleuren, geslachten, geaardheden en religies treft”, aldus Versnel. Mensen hebben vooroordelen. Over mensen die er anders uitzien dan zijzelf zijn die vooroordelen vaker negatief. Daar hebben die mensen over het geheel genomen dus veel vaker last van. In de totale samenleving pakt dat vervelend uit. Daar kunnen we ons niet bij neerleggen. 

 Tegelijk kunnen we het niet van vandaag op morgen oplossen, maar we willen méér doen om discriminatie te voorkomen en te bestrijden, en om te zorgen dat àls mensen discriminatie ondervinden, ze voldoende kansen hebben om desondanks iets geweldigs van hun leven te maken. 

 Samenwerking met Denk

Samen met Denk hebben we het voortouw genomen om tot een zo breed mogelijk gesteund pakket met nieuwe daden te komen. Dat we dat samen met Denk doen mag verbazen: we zijn twee totaal verschillende partijen, die het over weinig eens zijn. Waar we elkaar in Rotterdam wèl in hebben gevonden, is het verantwoordelijkheidsgevoel om juist in deze tijd van grote polarisatie, te zoeken naar overeenkomsten en naar samenwerking. Het concept-initiatiefvoorstel dat we hebben geschreven treft u hieronder. Wij werken hieraan nu verder met de andere fracties in de raad en het College. 

Meer weten? Klikt hier!

 

Krachtig Rotterdammerschap Tim Versnel
WORD VVD'ER